BIG SEMESTER 5

1.BIG semester 5 perlu dilaksanakan dalam 10 jam

2.Terdapat dua jenis taklimat iaitu

            a) Taklimat bengkel etiket dan sosial

            b) Taklimat kemasyarakatan

3. Laporan perlu dalam bentuk folio dan BUKANNYA portfolio

4. Laporan perlu dihantar dalam dua bentuk iaitu ; individu dan kumpulan.

 

BENGKEL ETIKET DAN SOSIAL

1. Kumpulan sasaran - murid sekolah

2. Pilih salah satu  dan dilaksanakan dalam 3 jam

   a) bengkel pengucapan awam

   b) Kesantunan bahasa

   c) tertib adab di meja makan

   d) etika berpakaian

 

AKTIVITI KEMASYARAKATAN

1. sasaran murid

2. Pilihan

   a) kelas tambahan

   b) kelas subjek bimbingan

   c) kempen kesedaran / bahaya dadah

   d) tabungan

   dan sebagainya

 

MAKLUMAN TAMBAHAN

1. TARIKH PERLU DIHANTAR : SELEWATNYA 21 SEPTEMBER 2013 ATAU SEMINGGU SELEPAS PERLAKSANAAN PROGRAM

2. Perlu hantar pengesahan aktiviti dan makluman diemail kepada mangzana@yahoo.com dengan dinyatakan kumpulan, tempat dan tarikh perlaksanaan

 

PENILAIAN KERJA KURSUS BIG

1. Folio 50%

2. Rakaman 40%

3. Penilaian 10%

 

SPESIFIKASI PENILAIAN FOLIO

1. Muka hadapan

    Nama institusi, Tajuk/tarikh program BIG, Lokasi perlaksanaan, Nama pelajar, Gambar pelajar dan ahli kumpulan, Nama tutor dan fasilitator

2  Isikandungan

   a) maklumat diri pelajar PPG

   b)  Isikandungan 

   c) kertas kerja

   d) Surat panggilan mesyuarat

   e) Minit mesyuarat

   f) Agihan tugas dan jawatan kuasa

  g) Jadual

  h) Senarai nama pelajar/peserta

  i) Surat kebenaran waris

 j) Surat kepada pihak-pihak terlibat

 k) Laporan setiap jawatankuasa

 

LAPORAN REFLEKTIF PROGRAM

1. Perlu dibuat secara individu

2. Ulasan dibuat sepanjang program

3. Beri cadangan penambahbaikan

4. Analisis SWOT

 

RAKAMAN

1. dibuat dan diedit secara individu

2. Tempoh rakaman tidak melebihi 30 minit

3. dimuatnaik dalam bentuk CD / DVD

4. Format FLV, Mepg4 , AVI , WMV

5  Laporan rakaman perlu merangkumi secara keseluruhan

 

LAPORAN SAHSIAH

1.  Format borang sedia ada

2. diisi oleh GB atau pentadbir