MAKLUMAN TERKINI

PJM 3110 (E) TUGASAN

Huraian Tentang Kaedah, Strategi, dan  Gaya Pengajaran

Berpandukan Spektrum Pengajaran Pendidikan Jasmani oleh Mosston & Ashworth, 1994, huraikan dengan ringkas setiap Gaya Pembelajaran A-K.

 

2.    Penulisan RPH dan Pengajaran Mikro

Pilih satu Gaya Pembelajaran di atas dan bina Rancangan Pengajaran Harian bagi satu sesi pembelajaran tahun 1 hingga tahun 3 KSSR bagi satu sesi pembelajaran (30 minit)  dan melaksanakan pengajaran mikro.

 

3.   Penulisan refleksi

 Kebolehan menganalisis pengalaman yang dilalui semasa penulisan RPH Pendidikan Jasmani dan pelaksanaan pengajaran mikro.

 Pengetahuan baharu yang tercapai

 

Pn Ang..pensyarah PJ telah pos soalan tugasan di blog beliaui iaitu blog joghiker...

meja 1 dan 2 : rph tahun 1,

meja 3 dan 4: rph tahun 2

meja 5 dan 6 : rph tahun 3